BLOG

Smart Maintenance bespaart miljarden voor de Nederlandse infrastructuur

4 juni 2018 | AHD

Het door Asset Health Dynamics vervaardigde rapport 'De waarde van Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur' is dinsdag 22 mei door World Class Maintenance en FME aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

De toegevoegde waarde van de infrastructuur bedraagt op jaarbasis ongeveer €70 miljard, ruim 10% van het Bruto Binnenlands product. Het belang van de beschikbaarheid van de infrastructuur is dus onmiskenbaar. De combinatie van verouderende assets en verlaagde begrotingen door de financiële crisis van 2008 leidt er echter toe dat de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in het geding komt. In de periode 2020-2030 moet ruim een derde meer vervangen worden dan in de periode 2010-2020 om de beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Conditie monitoring maakt het mogelijk om een vervanging of reconstructie zowel financieel als operationeel te optimaliseren. Door de conditie van de infrastructuur structureel te monitoren, kunnen vervangingen geprioriteerd worden en kunnen kunstwerken doelmatig in stand gehouden worden, zodat het moment van vervanging - op veilige wijze - uitgesteld kan worden. Daarnaast helpen early warnings om het falen te voorkomen of, mocht het falen niet te voorkomen zijn,  op het falen te anticiperen met beschermende maatregelen. Wanneer de overheden budget reserveren om Smart Maintenance oplossingen te stimuleren, kunnen de benodigde investeringen worden uitgesmeerd over een langere periode en kunnen beheer- en onderhoudskosten vanaf 2025 jaarlijks al €600 miljoen lager uitvallen.

Download:  De waarde van Smart Maintenance voor de Nederlandse Infastructuur 

 In het nieuws:

  

WCM

FME

Industrielinqs

IMaintain

BN De Stem